ریورس و ریفاند

ریورس و ریفاند، از سرویس‌های قابل ارائه شرکت #تجارت_الکترونیک بهار است که در قالب API به مشتریان ارائه می‌شوند. این دو سرویس به منظور برگشت تراکنش‌های ناموفق مورد استفاده قرار می‌گیرند. ریورس (Reverse) برای برگشت تراکنش با تاریخ جاری استفاده می‌شود. به عبارت دیگر به کمک سرویس ریورس امکان برگشت مبلغ تراکنش ناموفق به کیف پول فراهم خواهد شد.

اما ریفاند (Refund) برای برگشت سند با تاریخ موثر استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در حالت ریفاند، با مرجوع شدن کالا، سند بدهکار-بستانکار به طور خودکار ایجاد می‌شود تا از برهم خوردن تراز حسابداری، جلوگیری شود.
در هر دو حالت ریورس و ریفاند، برگشت سند می‌تواند به صورت «در لحظه» یا «ثبت در صف» انجام شود.

Leave a Reply